INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

 

Následující informace se týkají používání souborů cookies as tím spojeného zpracování osobních údajů návštěvníků (dále jen „Subjekt údajů“) webových stránek www.izyvape.cz (dále jen „webové stránky“), které provozuje společnost HAPPI VAPE s.r.o., IČO: 11784385, se sídlem K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 124763, kontaktní údaje: info@izyvape.eu, telefon: +421 907 658 450 (dále jen „Správce“). Zpracování a ochrana těchto osobních údajů se řídí ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), v spojení s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a zákona o zpracování osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

 

  1. Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou malé soubory, které do zařízení Subjektu údajů posílají a ukládají webové stránky Správce, které tento subjekt navštěvuje.

Soubory cookies se ukládají do složky příslušného internetového prohlížeče, který při prohlížení webových stránek Subjekt údajů používá. Při opakované návštěvě těchto webových stránek internetový prohlížeč Subjektu údajů znovu načte uložené soubory cookies a odešle je zpět webové stránce nebo prvku, který původní soubor cookie vytvořil.

Tím je obvykle zajišťována řádná funkčnost těchto webových stránek. Pojem cookies pro účely těchto podmínek se vztahuje i na jiné obdobné soubory, které shromažďují informace podobným způsobem (např. pixely, tzv. majáky, atd.).

 

  1. Jaké soubory cookies používá Správce?

Soubory cookies, kterými webové stránky Spráce rozpoznávají zařízení Subjektu údajů, mohou být:

Relační cookies, které se používají během návštěvy webových stránek.

Trvalé cookies, které se používají při opakovaných návštěvách webových stránek.

Z hlediska toho, kdo soubory cookies ukládá do zařízení Subjektu údajů, rozlišujeme:

Cookies první strany, kterými jsou takové soubory cookies, které byly umístěny na tuto webovou stránku Správcem.

Cookies třetích stran, kterými jsou takové soubory cookies, které jsou umístěny do zařízení Subjektu údajů jiným subjektem při použití webových stránek Správce. Soubory cookies třetích stran může do zařízení tohoto subjektu umisťovat někdo, kdo Správci poskytuje službu (například Google Analytics, Google Double Click a Google Tag Manager). Třetí strany nemají přístup k datům v souborech cookies Správce a ani Správce nemá přístup ke cookies třetích stran.

Soubory cookies na těchto stránkách jsou používány pro následující účely:

Nezbytné, resp. funkční soubory cookies jsou soubory cookies, bez kterých by webové stránky Správce nefungovaly správně a které se automaticky umisťují do zařízení Subjektu údajů a nelze je vypnout. Nezbytné cookies nemohou identifikovat uživatele a jsou používány pouze za tím účelem, aby se zaručilo správné zobrazení webových stránek.

Personalizační soubory cookies slouží k tomu, aby Správce mohl Subjekt údajů identifikovat při návratu na jeho webové stránky a pomáhají zlepšovat funkčnost a zabezpečení webových stránek, včetně zapamatování preferencí Subjektu údajů a správy výkonu webových stránek. Dále pomáhají zlepšovat funkčnost webových stránek Správce, například tím, že zajišťují, aby uživatelé snadno našli to, co hledají.

Analytické, resp. statistické soubory cookies umožňují Správci provádět různé statistické analýzy jeho webových stránek. Používají se v anonymizované podobě, což znamená, že Subjekt údajů nemohou identifikovat a používání těchto cookies může Subjekt údajů ve svém internetovém prohlížeči vypnout.

Marketingové soubory cookies se používají k realizaci personalizovaných reklamních služeb. Neukládají přímo osobní údaje, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci internetového prohlížeče a zařízení Subjektu údajů. Správce v této souvislosti upozorňuje, že odmítnutí použití těchto souborů cookies nezabrání zobrazování reklam na webových stránkách, avšak tyto reklamy již nemusí odpovídat zájmům Subjektu údajů. Tyto cookies mohou být nastaveny prostřednictvím stránek Správce jeho reklamními partnery. Tyto společnosti je mohou použít k profilování zájmů Subjektu údajů a k zobrazení relevantních reklam i na jiných stránkách.

 

  1. Jak lze používání souborů cookies nastavit a zakázat?

Při první návštěvě webových stránek Správce se do zařízení Subjektu údajů ukládají pouze nezbytné soubory cookies. Při návštěvě webových stránek se Subjektu údajů zobrazí vyskakovací okno, resp. cookies lišta, se zprávou upozorňující na používání cookies. Pokud Subjekt údajů nepřijme/nepovolí všechny soubory cookies nebo nevybere individuální preference pro soubory cookies, toto nastavení se nezmění.

Kliknutím na příslušné tlačítko ve vyskakovacím okně, resp. na cookies liště, Subjekt údajů bere na vědomí používání nezbytných cookies Správcem způsobem popsaným v těchto podmínkách. Ve vztahu ke všem ostatním typům cookies, které Správce používá, platí, že tyto v zařízení Subjektu údajů nebudou uloženy, pokud Subjekt údajů nedá souhlas s jejich použitím, který lze kdykoli odvolat. Údaje o Subjektu údajů získávané prostřednictvím souborů cookies jsou tedy získávány dobrovolně, a to přímo od Subjektu údajů.

Soubory cookies si po nastavení příslušných preferencí může každý Subjekt údajů spravovat ve svém internetovém prohlížeči. Různé internetové prohlížeče mají různé postupy pro zakázání nebo povolení souborů cookies, které se obvykle nacházejí v nabídce s označením „Možnosti“ nebo „Nástroje“. Přímo v internetovém prohlížeči tak má Subjekt údajů možnost spravovat soubory cookies týkající se základních funkcí, zlepšování webových stránek, přizpůsobování a reklamy. Pro funkčnost nového nastavení ze strany Subjektu údajů bude zřejmě nutné aktualizovat načtení webových stránek. V případě vypnutí nebo odhlášení z používání některých cookies již nebudou webové stránky Správce k těmto souborům cookies přistupovat, ani je číst.

V zařízení mohou zůstat i nadále uloženy různé soubory, skripty, kódy, případně další informace týkající se souborů cookies. Tyto může Subjekt údajů odstranit vymazáním souborů cookies a mezipaměti internetového prohlížeče pomocí nastavení daného prohlížeče, přičemž jakákoli změna nastavení prohlížeče se vztahuje pouze na tento konkrétní internetový prohlížeč.

Webová stránka http://www.allaboutcookies.org/, poskytuje komplexní informace o úpravě nastavení cookies v celé řadě internetových prohlížečů. Správce upozorňuje, že jelikož není ani vlastníkem ani provozovatelem této webové stránky, nenese odpovědnost za její obsah.

Správce zároveň upozorňuje, že v případě zakázání nezbytných souborů cookies (nebo všech souborů cookies) pomocí nastavení internetového prohlížeče nebude fungovat jedna nebo více základních funkcí jeho webových stránek, včetně těch, které mají zajistit bezpečnou návštěvu, správně nebo vůbec.

Správce dále upozorňuje, že v případě, že Subjekt údajů odmítne nebo odvolá souhlas s použitím jakýchkoli ne nezbytných cookies nebo osobních údajů, nemusí odpovídající funkce nebo funkce těchto webových stránek fungovat správně nebo vůbec. Použití základních funkcí a funkčnost webových stránek tímto nebudou dotčeny.

 

  1. Jak dlouho si Správce ponechává získané informace a jaká jsou práva Subjektu údajů při zpracování údajů za pomoci souborů cookies?

To, jak dlouho si získaná data Správce ponechává, závisí vždy na příslušném typu cookies. Platnost souborů typu relačních cookies vyprší hned po zavření internetového prohlížeče. Trvalé soubory cookies, včetně místně přístupných objektů, mohou mít platnost i několik měsíců, resp. až do odvolání souhlasu s jejich používáním ze strany Subjektu údajů, který je právním základem pro ukládání jiných než nezbytných souborů cookies.

Ne všechny soubory cookies, které tyto webové stránky používají, jsou způsobilé identifikovat Subjekt údajů, a proto nejsou považovány za osobní údaje. Správce přesto těmito podmínkami informuje, že každý Subjekt údajů má zejména právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení zpracování, právo namítat proti zpracování v případě, že právním základem zpracování osobních údajů je oprávněn zájem Správce, jakož i právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud Správce a/nebo zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a/nebo Zákonem.